történelem

Okt. 25-i eseményről beszámoló

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeuma a "Kémia Nemzetközi Éve" programsorozatát, az emlékévben való részvételét ünnepélyes módon kívánta lezárni. Az eseményre 2011. okt. 25-én, 14 h-kor került sor, a várpalotai Árpád Étterem rendezvénytermében.

Az ünnepség programja a következőképpen zajlott:

  • Dr. Bakonyi Árpád, az OMM Vegyészeti Múzeumát Támogató Alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntötte a vendégeket,
  • Vargáné Nyári Katalin, az MMKM Vegyészeti Múzeuma vezetője ismertette a programsorozat eseményeit,
  • Fülöp Tamás, a Nitrogénművek Zrt. fejlesztési osztályvezetője tartott előadást az "Algatermesztés és hasznosítás lehetőségei a Nitrogénművek Zrt.-nél" címmel,
  • Próder István, az OMM Vegyészeti Múzeumát Támogató Alapítvány ügyvezető igazgatója értékelte az eseményeket és méltatta a múzeum szponzorainak nélkülözhetetlen támogatását,
  • Kapocsi Margit Katalin tanárnő, a múzeum külsős munkatársa látványos kémiai kísérletet mutatott be, egy diák bevonásával.

  Az eseményről a várpalotai Városi TV felvételt és interjút készített. A Veszprémi Napló szintén tudósított a rendezvényről okt. 26-i számában, "Vegyészkoktélt kevertek" címmel képes újságcikk formájában.

   

  Próder István - Vargáné Nyári Katalin

  A Kémia Kiválóságai

  A cikk letöltése


  2011.évi ALKIMISTA TÁBOR

  Program és jelentkezési lap letöltése


  PÁLYÁZATI KIÍRÁS

  Az Országos Műszaki Múzeum Vegyészeti Múzeumát Támogató Alapítvány országos rajzpályázatot hirdet

  "ÉLETÜNK ÉS A JÖVŐNK A KÉMIA" címmel

  a Kémia Nemzetközi Éve programsorozat részeként.

  • Pályaművek: A/3-as méretben, bármilyen technikával készíthetők paszpartozva.
  • Pályázók köre: 14-18 éves korosztály, személyenként csak egy pályaművet fogadunk el
  • Beadási határidő: 2011. augusztus 31.
  • Szakmai zsűri bírálata alapján az 1. díjas pályamunka 30.000 Ft-ot, a 2. díjas 20.000 Ft-ot és a 3. díjas 10.000 Ft-ot nyer el. A kiírók a felkészítő szaktanárokat is jutalmazzák. A díjkiosztón megjelenő pályázók oklevelet vehetnek át.
  • Ünnepélyes eredményhirdetés: 2011. október 21. "A Földünkért Világnapon".

   

  Cím: OMM Vegyészeti Múzeumát Támogató Alapítvány (8100 Várpalota, Thury-vár)

  Kérjük, mellékeljék a pályázó nevét, életkorát, iskolája pontos címét, felkészítő szaktanára nevét.


  Az OMM Vegyészeti Múzeumát Támogató Alapítvány 11. alkalommal országos kémiai szaktábort hirdet 2011. június 27. - július 02. között. Jelentkezési határidő: május 27.


   

  "A várpalotai Thury-vár építészeti felújítása és látogatóbarát fejlesztése" címmel, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megkezdődött a várépület felújítása. A felújítás alatt az épület (ezen belül a Vegyészeti Múzeum, illetve a bányászat- és helytörténeti kiállítás) nem látogatható, előreláthatólag a beruházás várható befejezéséig, 2011. július 31-ig. A nyitás várható időpontjáról a múzeum közleményt fog megjelentetni


  Új lehetőség!

  Az MMKM Vegyészeti Múzeuma a Thury-várban folyó átépítési munkálatok ideje alatt "Múzeum a bőröndben" címmel vállalja múzeumpedagógiai foglalkozásainak külső helyszíneken történő megtartását.

  Előzetes időpont egyeztetés alapján iskolák, óvodák felkeresését és helyszíni foglalkozások megtartását.


   

  Magyar Vegyészeti Múzeum és Várpalota bányászattörténeti gyűjteménye

  A 2003-ban alapításának 40 éves évfordulóját ünneplő Magyar Vegyészeti Múzeumot a Nehézipari Minisztérium létesítette azzal a céllal, hogy korunk egyik nélkülözhetetlen iparágának, a vegyiparnak és a kémiatudománynak hazai emlékeit összegyűjtse, azok megőrzését biztosítsa és az utókor számára hozzáférhetővé tegye. A múzeum az alapítás óta eltelt időszakban mindvégig megőrizte kuriozitását, mert Közép-Európa egyetlen önálló vegyészeti múzeumaként működik.

  1961-ben a Nehézipari Minisztérium kezdeményezésére megkezdődött a Magyar Vegyészeti Múzeum (MVM) szervezése. Az előzetes munkák elvégzésére Szervező Bizottság létesült, a bizottság tagjai a hazai kémiatudomány jeles képviselői voltak. Az Előkészítő Bizottság az elvi kérdések tisztázása után a múzeum Szervező Irodájának adta át a helyét, amely a Nehézipari Minisztériumban kezdte meg az érdemi munkát.

  1963-ban a Bizottság szervezőmunkája eredményeként a Művelődésügyi Minisztérium megadta a MVM előzetes működési engedélyét, amelyben az országos gyűjtőkörű múzeum feladatául a kémiatudományok és a magyar vegyipar műszaki-tudományos emlékeinek gyűjtését, feldolgozását és történeti bemutatását jelölte ki. A Szervező Iroda kezdeményezésére a vegyipari vállalatoknál és intézményeknél kiépült egy múzeumi összekötői hálózat, amely a gyűjtőmunkában, a műszaki emlékek védetté nyilvánításában nyújt a mai napig is segítséget a múzeumnak. A Szervező Iroda munkatársai részt vettek a múzeum berendezésének és kiállításainak tervezésében, múzeumi kiadványok megjelentetésével megindították a múzeum publikációs tevékenységét. A Szervező Iroda próbált a létesítendő múzeum számára alkalmas épületet felkutatni. Az eredeti elképzelés szerinti, a vegyipar vagy a kémiatudomány szempontjából kiemelkedő jelentőségű műszaki emléket nem találtak. Ekkor merült fel a helyreállítás kezdeti stádiumában lévő Thury-vár lehetősége, amely Várpalotán, az akkori hazai vegyipar egyik legnagyobb vidéki centrumában (pétfürdői, peremartoni, inotai, balatonfűzfői üzemek, veszprémi kutatóhelyek, oktatási intézmények) feküdt. A település kedvező fekvése mellett a gazdasági megfontolások is szerepet játszottak, mert így a várépület hasznosításának a kérdése is megoldódott.

  1969-ben az MVM Várpalotára települt, az épület ideiglenesen helyreállított helyiségeinek egy részébe költözött és ezzel megkezdődött a tulajdonképpeni múzeumi munka, a rendszeres kiállítási tevékenység, a tárgyi raktár és a könyvtár kialakítása. A Várpalotára településtől 1989-ig a múzeum a Nehézvegyipari Kutató Intézet (NEVIKI) osztályaként működött. A működési költségeket nagyrészt a Nehézipari Minisztérium (Ipari Minisztérium) fedezte. Az épülettel kapcsolatos beruházások támogatásában mindig nagy szerepet vállaltak a vegyipari vállalatok. Az 1980-as évek közepétől fokozatosan csökkentek a minisztériumi támogatások. A helyzet a NEVIKI működési feltételeinek romlásával tovább súlyosbodott, különösen felszámolásának megkezdésekor. 1989-től egy ideig a NEVIKI leányvállalataként működött tovább a múzeum, majd 1991. jan. 1-jétől alapítványi formában folytatja a tevékenységét. Alapítói a Magyar Vegyipari Szövetség (MAVESZ), a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ), a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) és a NEVIKI voltak. A négy alapító közül a NEVIKI jogutód nélkül megszűnt. Működési költségeinket az alapítványi törzstőke kamatai, pályázati bevételek és a vegyipari vállalatok támogatásai biztosítják.

  A múzeumnak helyet adó XIV-XV. sz.-i várépület Várpalota legjelentősebb műemléke. A török megszállás ideje alatt 1566-ban Thury György várkapitány vezényletével a vár ellenállt a többszörös túlerőben lévő török seregnek. E jelentős hadiesemény tiszteletére nevezik az épületet Thury-várnak. Elismertségét jelzi a Nemzeti Örökség Bizottsága 1990. XII. 7-i határozata, amely a történelmi épületet a Nemzeti Örökség részévé nyilvánította.

  A múzeumban folyó szakmai tevékenység mindig szorosan összefonódott az épület műemléki helyreállításával. A beköltözéstől 1981-ig a múzeum munkatársai rendkívül mostoha körülmények között végezték munkájukat. A felújítási munkák késtek, ezért a gyűjteményi anyagok megóvása, az állandó beázások, a tetőkárok, a kezdetleges fűtés miatt sokszor emberfeletti erőfeszítést kívánt. 1981 és 1988 között alakult ki a mai állapot, amikor kb. 1500 m2 hasznos alapterület áll a múzeum rendelkezésére. A következő helyreállítási szakasz 1994-ben indult és elsősorban a várudvar használhatóvá tételére irányult, miközben a legértékesebb XIV. sz.-i palotarész állapota tovább romlott. 1996-ban elkészültek az északi falhoz csatlakozó udvari klasszicista épület felújítási tervei, ezzel párhuzamosan felújították a vár esővízcsatornáit. A múzeum hidrogeológiai felmérést készíttetett a XIV. századi palotarész vizesedésének felderítésére. A tanulmány megoldást kínált a várépület víztelenítésére. 1997-ben elkészült a XIV. sz.-i palotarész helyreállításához a beruházási tervezet, amely a várudvar rendezését és a villámvédelem megvalósítását is tartalmazta. Az 1999-es tervtanácsi állásfoglalás a vár felhasználásáról és a további helyreállításról határozott. 2000-ben határozat született a vár helyreállításának II. üteméről. Ennek megvalósításaként 2001-2002-ben az Állami Műemlékvédelmi Restaurálási Központ tervei alapján felújították a XIV. századi palotarészt, megoldották a talajvíz elvezetést. Döntés született a palotafal kőkonzerválási munkáiról és az értékes, egyedi falfestmények megóvásáról. 2002-ben elkészült a Széchenyi Terv SZT-2002-TU-4 kódszámú pályázata, amelynek tervezett beruházási költsége 200 MFt.

  history

  Hungarian Chemistry Museum and historical colliery collection of Várpalota

  The Thury-castle of Várpalota is a mediaeval, six-hudred-year old building. At the end of the 14th century a palace was erected here which had been rebuilt to become a castle between 1439 and 1445. The fortress played an important role in the 16th and 17th centuries.

  The Hungarian Chemistry Museum was founded in 1963 by the Ministry for Heavy Industries. After a few years of organization, the museum was accomodated 1969 in the temporary renewed part of the Thury castle, standing on the central square of the town Várpalota. At the same time the planning of the final restoring of the castle began, and after that the restoration which is still going on started. Várpalota is situated in the centre of the Hungarian chemical industry of Transdanubian region.

  The main task of the museum is the search, collection, conservation, evaluation and presentation of technical relics (objects, written documents etc.) of Hungarian chemical science, education and industry. As a result of the intensive collecting activity, the object collection consists of 8.800 pieces, the collection of industrial historical documents of 43.500 pieces. At the same time the stock of the library is over 18.400 volumes.

  The permanent exhibitions of the museum demonstrate the development of Hungarian chemistry and chemical industry from the beginnings to modern times. The visitors can get acquinted with the metal probing developed already in the Middle Ages in connection with the famous Hungarian gold and silver mining, the Hungarian representatives of alchemy, iatrochemy, the 18th century potash and salpeter production technologies of European importance, the chemistry in the Hungarian Reform Era (1800-1849) and the development of the Hungarian chemical industry between the two world wars. Finally the exhibition demonstrates the modernization and unprecented development of our chemical industry.

  The Historical Colliery Collection of the Várpalota Local History Museum was established in 1976, to the 100 anniversary of the local mining in Várpalota. The collection is exhibited in four rooms on 275 sq. meters in the historically faithful restored first floor wing of the Thury castle.

  Basic purposes of the collection are: Showing the development of the mining in Várpalota, commemoration to those people who have inscribed their name upon the pages of mining Várpalota and the cultural and economic life of the town.

  geschichte

  Ungarisches Chemisches Museum und Bergbaugeschichtliche sammlung von Várpalota

  Das Museum wurde vom Ministerium für Schwerindustrie 1961 gegründet und nach einigen Jahren der organisatorischen Arbeit in einem Teil der provisorisch wiedererrichteten Räume der mittelalterlichen, im II. Weltkrieg stark beschädigten Thury Burg, am Hauptplatz von Várpalota eingerichtet. Zur gleichen Zeit haben die Planung und die Ausführung der endgültigen Renovierung der Burg begonnen; diese Arbeiten sind auch heute noch im Gange.

  Die Thury Burg ist ein mittelalterliches, 600 Jahre alt Gebäude. In der Mitte des 15-ten Jahrhunderts wurde das Gebäude für eine Burg umgebaut.

  Die Festung von Várpalota wurde im 16. Jahrhundert, während der Türkenkämpfe berühmt, als Burgkapitän György Thury, die nach Westen vordringenden türkischen Truppen des Budaer Arslan Paschas 1566 hier zum Rückzug gezwungen hatte. Várpalota liegt im Komitat Veszprém. Das Komitat ist eines der wichtigsten Zentren der ungarischen chemischen Industrie.

  Das Museum beschäftigt sich mit der Erforschung, Sammlung und Vorstellung der materiellen, schriftlichen und sonstigen technischen Denkmäler der ungarischen chemischen Wissenschaft, der Chemieausbildung, der Chemiekunst und der chemischen Industrie. Als Ergebnis der bisherigen Sammeltätigkeit bestanden die Gegenstandssammlung des Museums am Ende 2003 aus 8.800 Objekten, die Dokumentationssamlung der Industriegeschichte aus 43.500 Stücke. Der Bestand der Bibliothek übersteigt 18.400 Bände.

  Die Austellungen des Museums demonstrieren die Geschichte der Chemie und der chemischen Industrie in Ungarn von dem wenig bekannten Anfang bis zu unseren Tagen in chronologischen Reihenfolge. Die bergbaugeschichtliche Sammlung des Várpalotaer Ortsmuseums wurde im Jahre 1976, auf das Zentenarium des Várpalotaer Kohlenbergbaues gegründet.

  Für die Sammlung war vier Räume, mit einer Grundfläche von 275 Quadratmetern, auf dem ersten Stockflügel der geschichtlichtreuen restaurierten Thury Burg eingerichtet.

  Die Hauptziele der Sammlung sind: die Entwicklung des Várpalotaer Bergbaues vorzuführen, über die Namen aller derjenigen zu gedenken, die mit Ergebnissen und Arbeit in die Bergbaugeschichte von Várpalota und in das kulturellen und wirtschaftlichen Leben der Stadt eingeschrieben haben, und die opervolle Arbeit der hundert Jahre zu verewigen.

  Die Vitrinen, bewegliche Modelle, Dokumente, Diplome, Instrumente, Erschaftungen der bildenden Künste geben den Besuchern ein anschauliches Bild über den Várpalotaer Bergbau.