publikációk

Publikációk listája 1966-2005

2005
Próder István
Évfordulónaptár 2005. Magyar vonatkozású kémia- és vegyipartörténeti évfordulók. Magyar Kémikusok Lapja 60 1. 2-7. p.
Száz éve alapították a Reanal Finomvegyszergyárat. Magyar Kémikusok Lapja 60 2. 60. p. (2005)
Próder István-Fábián Éva- Vargáné Nyári Katalin
A borostyánkői kénsavgyár, az első ipari méretű és rendszerű vegyipari létesítmény Magyarországon. Magyar Kémikusok Lapja 60 12. 413. P. (2005)
Magyar kénsavgyártási szabadalom. Magyar Kémikusok Lapja 60 12. 413. p. (2005)
A Wagner család vállalkozásai szervetlen vegyi termékek és gyógyszerek ipari gyártására. Magyar Kémikusok Lapja 60 12. 414. p. (2005)
Gumigyárak az első hazai vegyi gyárak között. Magyar Kémikusok Lapja 60 12. 414. p. (2005)
Fábián Éva
A magyar szintetikus gyógyszeripar megteremtője Wolf Emil. Vegyipar Magazin, 2005/3. szám, 72-77. p.
Az Ő szellemében dolgozunk tovább. MTESZ kiadvány, 2005. 59-63. p.
A Magyar Vegyészeti Múzeum fotógyűjteményének tematikus irodalmazása.
Magyar tudósok és velük kapcsolatos felvételek a Magyar Vegyészeti Múzeum fotógyűjteményében.
Nem magyar vegyészek, tudósok és velük kapcsolatos felvételek a Magyar Vegyészeti Múzeum fotógyűjteményében.
2004
Próder István
Évfordulónaptár 2004. Magyar vonatkozású kémia- és vegyipartörténeti évfordulók. Magyar Kémikusok Lapja, 59. évf. 1. sz. 8-12. p.
200 éves a morfin. 74 éves a Kabay-féle magyar morfingyártás. Magyar Kémikusok Lapja, 2004. 59. évf. 11. sz. 361-363. p. (2004)
Tudományos emlékülés a Magyar Vegyészeti Múzeumban. 200 éves a morfin (Várpalota, 2004. szeptember 24.). Magyar Kémikusok Lapja, 2004. 59. évf. 11. sz. 390. p. (2004)
Szekeres Gábor nyolcvanéves. Magyar Kémikusok Lapja, 2004. 59. évf. 6-7. sz. 189-191. p.
Fábián Éva
Helvey Tivadar (1863-1929) munkássága szerves vegyiparunk kialakításában. Magyar Kémikusok Lapja, 2004. 59. évf. 10. sz. 334-336. p.
Egykor virágzó kémiai iparok. Vegyipar Magazin, 2004/3. sz.
A reformkor politikai és gazdasági viszonyai, a reformkor vegyészete. Vegyipar Magazin, 2004. 5-6. sz.
A kémia oktatásának eszközei a Magyar Vegyészeti Múzeumban. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás köréből. MTESZ, 2004. 123-126. p.
Fábián É.-Próder I.
Kémikusok külföldi tanulmányútja, levelezésük. Szathmáry László, Freund Mihály. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás köréből. MTESZ, 2004. 127-130. p.
Kapocsi Margit Katalin-Vargáné Nyári Katalin
Tanulmányok. A természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. A kémiaoktatás jelene és jövője a Magyar Vegyészeti Múzeum tükrében. MTESZ kiadvány, 131-133. p.
2003
Próder István
A XX. század hazai vegyiparának jeles alkotói. Mérnök Újság, 10. 10. sz. 39-41. (2003)
Évfordulónaptár 2003. Magyar vonatkozású kémia és vegyipartörténeti évfordulók. Magyar Kémikusok Lapja, 58. 1. sz. 15-20. (2003)
A Magyar Vegyészeti Múzeum. Magyar Múzeumok, 9. 3. sz. 12-13. (2003)
A pesti reáliskola első kémiatanára Preysz Móric (1829-1877). Vegyipari Magazin, 2003/3. sz. 123-124.
Próder István-Fábián Éva- Vargáné Nyári Katalin
40 éves a Magyar Vegyészeti Múzeum. Magyar Kémikusok Lapja, 58. 12. sz. 422-431. (2003)
40 éves a Magyar Vegyészeti Múzeum. Magyar Vegyészeti Múzeum Kiadványai Sorozat, 27. Várpalota, 2003.
40 éves a Magyar Vegyészeti Múzeum, Magyar Vegyipar 13. 7-8. sz. 10-14. (2003)
Négy évtized a technikatörténet szolgálatában. 40 éves a Magyar Vegyészeti Múzeum. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. 244/2003. 37-39.
Vargáné Nyári Katalin
100 éve született Gerecs Árpád. Magyar Kémikusok Lapja, 58. 6. sz. 230. (2003)
A Magyar Vegyészeti Múzeum 2002. évi tevékenysége. Magyar Kémikusok Lapja, 58. 7-8. sz. 288. (2003)
Fábián Éva
Preisich Miklós (1918-1983) halálának 20. évfordulója. Magyar Kémikusok Lapja, 58. 3. sz. 86-87. (2003)
Zemplén Géza (1883-1956). Vegyipar Magazin, 2003/1. sz. 98-100.
Müller Sándor (1903-1966). Vegyipar Magazin, 2003/1. sz. 100-102.
Preisich Miklós (1918-1983). Vegyipar Magazin, 2003/2. sz. 147-149.
Hankó Vilmos (1854-1923). Vegyipar Magazin, 2003/4. sz. 88-89.
P. Nagy S.-Kovács Gy. I.-Fábián É.-Próder I.
Szemelvények a korróziós ismeretek történetéből. Magyar Vegyészeti Múzeum Kiadványai sorozat, 26. Várpalota, 2003.
2002
Próder István
Évfordulónaptár, 2002. MKL, 57. 1-2. sz. 31-36. p.
A Magyar Vegyészeti Múzeum 2001. évi tevékenysége. MKL, 57. 3. sz. 113-114. p.
Vámos Endre emlékkiállítás a Magyar Vegyészeti Múzeumban. MKL, 57. 8. sz. 318-319. p.
Szigeth Gábor gépészmérnök (1879-1940). Vegyipar Magazin, 2002/3. sz. 115-117. p.
Endrei Walter - Fábián Éva - Kovács Gy. István - Próder István - Vargáné Nyári Katalin
A környezetvédelem történeti adatai a 20. század elejéig, régi technológiák és a környezet. MVM kiadvány 25.
Vargáné Nyári Katalin
Kiállítás megnyitó és díjkiosztó ünnepség a Magyar Vegyészeti Múzeumban. MKL, 57. 1-2. sz. 58. p.
Ilosvay Lajos (1851-1936). Vegyipar Magazin, 2002/2. sz. 123- 126. p.
Lányi Béla (1894-1968). Vegyipar Magazin, 2002/3. sz. 114-115. p.
Fábián Éva
Beszédes múlt. A jatrokémiától a kémiai analitikáig. Magyar Vegyipar, 12. évf. 1-2. sz. 19-20. p.
A természeti kincsek hasznosítására épült kémiai iparok. Magyar Vegyipar, 12. évf. 3. sz. 10-11. p.
A reformkor vegyészete. Magyar Vegyipar, 12. sz. 6. sz. 17. p.
Putnoky László (1888-1948). Vegyipar Magazin, 2002/1. sz. 135-136. p.
Hardy Gyula (1928-1988). Vegyipar Magazin, 2002/1. sz. 137-138. p.
Bittera Gyula (1893-1970). Vegyipar Magazin, 2002/2. sz. 122- 124. p.
Papp Elemér (1906-1974). Vegyipar Magazin, 2002/4. sz. 92-94. p.
Varga József (1891-1956). Vegyipar Magazin, 2002/4. sz. 94-96. p.
Pfeifer Ignác (1867-1941). Vegyipar Magazin, 2002/5. sz. 129-131. p.
Wartha Vince (1844-1914). Vegyipar Magazin, 2002/5. sz. 131-133. p.
Nendtvich Károly (1811-1892). Vegyipar Magazin, 2002/6. sz. 131-133. p.
Schuster János (1777-1838). Vegyipar Magazin, 2002/6. sz. 133-134. p.
2001
Próder István
Évfordulónaptár, 2001. MKL, 56. 1-2. sz. 20. p.
A Magyar Vegyészeti Múzeum 2001-ben. MKL, 56. 203. p.
Polinszky Károly arcképavató ünnepsége a Magyar Vegyészeti Múzeumban. MKL, 56. 300. p.
"Justus von Liebig: Minden kémia" vándorkiállítás a Magyar Vegyészeti Múzeumban. MKL, 56. 11. sz. 429. p.
120 éve adták ki az első magyar ipartámogató törvényt. MKL, 56. 11. sz. 429. p.
Vargáné Nyári Katalin
Dr. Ötvös Dániel (1901-1994). Vegyipar Magazin, 2001/4. sz. 116-118. p.
Bugarszky István (1868-1941). Vegyipar Magazin, 2001/6. sz. 123-125. p.
100 éve született Csűrös Zoltán. MKL, 2001/11. 426. p.
Fábián Éva
Szathmáry László. Vegyipar Magazin, 2001/1. sz. 139-140. p.
Gróh Gyula. Vegyipar Magazin, 2001/1. sz. 140-141. p.
Erdey-Grúz Tibor. Vegyipar Magazin, 2001/2. sz. 147-149. p.
Balló Rudolf. Vegyipar Magazin, 2001/3. sz. 142-143. p.
Keresztes Mátyás. Vegyipar Magazin, 2001/5. sz. 144-145. p.
Beszédes múlt, Az alkímiától a laboratóriumig. Magyar Vegyipar 2001/11. évf. 12. sz. 13-14. p.
Beszédes múlt. Szemelvények a "kémia kísérletezve" oktatás kezdetétől a Selmeci Bányászati Akadémián. Magyar Vegyipar, 11. évf. 10-11. sz. 16-17. p.
2000
Próder István
Széki Tibor, Vegyipar, 2000. 3. sz. 40. p.
Görgei Artúr, Vegyipar, 2000. 5. sz. 118. p.
Bruckner Győző, Vegyipar, 2000. 5. sz., 119. p.
Kiállítások a Magyar Vegyészeti Múzeumban. Vegyipar, 2000. 5. sz. 39. p.
"Évfordulónaptár, 2000." Magyar Kémikusok Lapja, 55. 17.
Lengyel Béla (1903-1990) arcképavató ünnepsége. Magyar Kémikusok Lapja, 55, 348. p.
150 éve kezdődött hazánkban az ólomkamrás kénsavgyártás. Magyar Kémikusok Lapja, 55, 413.p.
A várpalotai Magyar Vegyészeti Múzeum. Richter Hírek, 2000. 12. sz. 12. p.
Vegyipar és társadalom, Magyar Vegyipar, 2000. 12. sz.
Vargáné Nyári Katalin
Csűrös Zoltán, Vegyipar, 2000. 1. sz. 30. p.
Wágner Dániel, Vegyipar, 2000. 2. sz. 42. p.
Id. Lengyel Béla (1844-1913), Vegyipar, 2000, 4. sz. 41. p.
200 éve született Wágner Dániel (1800-1890), az első magyar vegyészdoktor. Magyar Kémikusok Lapja, 55, 309. p.
Dr. Szőkefalvi Nagy Zoltán Magyar Vegyipar, 2000. 6. sz.
Forgács László
Gerecs Árpád, Vegyipar, 2000. 2. sz. 43. p.
Fábián Éva
Erdey László, Magyar Vegyipar, 2000. 6. sz.
1999
Próder István
Évfordulónaptár, 1999. Magyar Kémikusok Lapja, 54, 30.
A Müller Testvérek 125 éve festékgyárat alapítottak. Magyar Kémikusok Lapja, 54, 199.
Egyetemtörténeti kiállítás a Veszprémi Egyetemen. Vegyipar, 3. sz. 92. Magyar Kémikusok Lapja 7-8. sz.
Freund Mihály (1889-1984). A magyar Petrolkémiai kutatások elindítója. Vegyipar, 4. sz. 102.
A Magyar Vegyészeti Múzeum. Vegyipar, 5. sz. 103. p.
Próder István - Vargáné Nyári Katalin
The Kabays and the manufacture of morphine, Third International Conference on the History of Chemistry and Chemical Industry. Előadás és cikk.
Tolonics István
Gróf Waldstein János (1809-1876) Országos és palotai tevékenységének emlékezése. Kiadó: Várpalotai Városszépítő és Védő Egyesület, Várpalotai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Várpalota.
Fábián Éva
Vegyipartörténeti adatok. Kézirat.
Vargáné Nyári Katalin
300 éve született Torkos Jusztusz János (1699-1770) ásványvizeink analitikusa. Magyar Kémikusok Lapja 54, 556. p.
Kelp Ilona (1897-1970) Társ - nemcsak az életben. Vegyipar, 5. sz. 51-53. p.
Forgács László
Fabinyi Rudolf (1849-1920). A Vegytani Lapok alapítója. Vegyipar, 3. sz. 8. p.
Zsigmondy Richárd (1865-1929). A modern kolloidkémia megalapozója. Vegyipar, 4. sz. 100. p.
Bánfy-Hunyadi János (1576-1646). A legismertebb magyar alkimista. Vegyipar, 5. sz.
1998
Próder István
Évfordulónaptár, 1998. Magyar Kémikusok Lapja 53, 32.
Kabay János morfinelőállítási eljárása. Magyar Kémikusok Lapja 53, 169.
Huszár Andor arcképének leleplezése Várpalotán a Magyar Vegyészeti Múzeumban. Magyar Kémikusok Lapja 53, 548.
A Magyar Vegyészeti Múzeum ipartörténeti dokumentációs gyűjteménye, MTESZ: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből, Bp.
Közhasznúsági Közlemény, Magyar Vegyipar, 1998. jún.
Zsigmondy Richard, Tudós életrajzok. OMIKK CD-ROM
Oláh György, Tudós életrajzok. OMIKK CD-ROM
The Role of Hungarian Chemistry Museum in Chemical Educati-on, 1st. European Conference in Chemical Education, Bp.
Próder István - Fábián Éva - Vargáné Nyári Katalin - Kovács Miklós
A magyar vegyipar története IV. (OTKA részjelentés, 1998.)
Fábián Éva
A kémia és vegyipar tárgyi gyűjteményeinek forráshelyei az MVM gyűjteményei tükrében. MTESZ: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Bp.
Vargáné Nyári Katalin
Osztrovszki György emlékünnepély a Magyar Vegyészeti Múzeumban. MKL, 12. 1998. (Vegyipari Dolgozó, 1998.)
Az Alkaloida Rt., Kabay János és Kelp Ilona történetét, munkásságát bemutató dokumentumok a Magyar Vegyészeti Múzeumban, Tanulm. a term-tud.-ok, a techn. és az orvoslás tört.-ből. MTESZ, 1998.
A Magyar Vegyészeti Múzeum szerepe a Várpalotai Napok rendezvénysorozatban Szakdolgozat, 1998. ELTE Bölcsészettudományi Kar Kulturális Menedzserképző Program.
Forgács László
Winter Ernő, Tudós életrajzok, OMIKK CD-ROM.
Richter Gedeon, Tudós életrajzok. OMIKK CD-ROM.
1997
Próder István
Évfordulónaptár, 1997. Magyar Kémikusok Lapja 52. 13.
Arcképavató ünnepségek a Magyar Vegyészeti Múzeumban. Magyar Kémikusok Lapja 52. 540. p.
Vegyipartörténeti dokumentumok a Magyar Vegyészeti Múzeumban. (Előadás, 1997. máj. 5.) Műszaki Muzeológus Nap, Bp.).
A Magyar Vegyészeti Múzeum ipartörténeti dokumentációs gyűjteménye. (Előadás, 1997. nov. 18. MTESZ, Bp.).
Vámos Éva - Tóth János - Próder István
Changes in the profile of an independent museum. (Előadás, 1997. ápr. 9. Holland-magyar múzeumi szimpózium, Természettudományi Múzeum, Bp.)
Próder István - Fábián Éva - Vargáné Nyári Katalin - Kovács Miklós
A magyar vegyipar története II. (OTKA részjelentés, 1997.)
Vargáné Nyári Katalin - Forgács László - Fábián Éva
Fábián Éva: "A kémia oktatásának története hazánkban 1750-1950" című kiállításának ismertetője. Megyei Pedagógiai Körkép 4.
A Kémia Tanítása 5. (másodközlés).
Vargáné Nyári Katalin - Forgács László
A magyar vegyészet arcképcsarnoka című MVM kiadvány átszerkesztése Internetre.
Kovács Gy. István - Próder István - Fábián Éva - Vargáné Nyári Katalin - Forgács László
Náray-Szabó István, Irinyi János, Zemplén Géza, Erdey-Grúz Tibor életrajzok. Várpalota Thury-vár, A magyar vegyipar kialakulása a XIX. századig, A reformkor vegyészete, A magyar vegyipar fejlődése az első világháború után 1945-ig. (Náray-Szabó István és Kelp Ilona kiállítások forgatókönyvei).
1996
Kovács Gy. István - Fábián Éva - Pálfi János - Vargáné Nyári Katalin - Próder István
A magyar vegyipar története I. (OTKA részjelentés, 1996).
Próder István
Évfordulónaptár, 1996. Magyar Kémikusok Lapja 51. 7. sz.
Kabay János kiállítás és emlékünnepség a Magyar Vegyészeti Múzeumban. Magyar Kémikusok Lapja 51. 393. p.
Közreműködés az MTESZ: Évfordulóink a műszaki- és természettudományokban c. kiadvány összeállításában.
A magyar vegyipar fejlődése a millennium idején. (Előadás, 1996. nov. 19. MTESZ, Bp.)
Móra László - Próder István - Gazda István
A magyarországi kémia és vegyipar másfél évszázadának kronológiája 1800-1950. Bp.-Piliscsaba.
Vargáné Nyári Katalin
A "Vegyipar maketteken" c. kiállítás a Magyar Vegyészeti Múzeumban. Magyar Kémikusok Lapja 51. 163. p.
25 éve hunyt el dr. Vargha László (1903-1971). Magyar Kémikusok Lapja 51. 386. p.
Próder István - Vargáné Nyári Katalin - Pálfi János
Tanszermúzeum CD-ROM (ELTE, Orsz. Ped. Múz. összeállítása)
Fábián Éva
"A kémia oktatásának története hazánkban 1750-1950" c. kiállítás a Magyar Vegyészeti Múzeumban. Magyar Kémikusok Lapja 51. 347. p.
1995
Kovács Gy. István
A Magyar Vegyészeti Múzeum legújabb kori története. Magyar Múzeumok 1995/1. 39-40. p.
A Magyar Vegyészeti Múzeum tudományos tevékenysége. VEAB kiadvány, 1995. 05.
Változó vegyipar - változó múzeum. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. MTESZ, Bp. 1995. 124-126. p.
Próder István
Évfordulónaptár, 1995. - Magyar vonatkozású kémia- és vegyipartörténeti évfordulók. Magyar Kémikusok Lapja, 50. 13-18. p.
Zwei Briefe von Samuel Mikoviny. Előadás a II. Nemzetközi Kémia- és Vegyipar-történeti Konferencián, Eger, 1995. aug. 16-19.
1994
Kovács Gy. István - Gergelyffy András - Kiss Tamás
A Thury-vár mint a Nemzeti Örökség része. MVM kiadvány, 24. füz. 2. kiadás, 1994. 51. p.
Kovács Gy. István
A Magyar Vegyészeti Múzeum új időszakos kiállításai. MKL, 1994. XLIX. évf. 6. sz. 258-260. p.
Agricola a vegyészetről (500 éve született Agricola). MKL, 1994. XLIX. évf. 12. sz.
Egy megvalósult álom (A Magyar Vegyészeti Múzeum). MTESZ 1994. 5-7. p.
Kovács Gy. István - P. Nagy Sándor
A Magyar Vegyészeti Múzeum feladata és gyűjtési köre. Lombik-Reaktor Hírlevél 1994. tavasz, 41-43. p.
Kovács Gy. István
A jatrokémia kora. Lombik-Reaktor Hírlevél, 1994. tél, 46-47. p.
Magyar Nagylexikon 2. köt. 1994. cikkszóírás, gyűjtés.
A Magyar Vegyészeti Múzeum kiállítási ajánlataiból. Chinoin XXXV. évf. 7. sz. 5. p.
Vár a múzeumvár! Bp. Vegyiművek XXIV. évf. 6. sz. 1994. jún.
Uránkutatás, uránbányászat Magyarországon. MOL Hírlap XVI. évf. 9. sz. 1994. szept.
30 év a vegyipar szolgálatában. MKE Kémia és Vegyipar-történeti Szakosztály tud. ülés. 1994. 05. 12. Várpalota, MVM.
A Magyar Vegyészeti Múzeum tudományos tevékenysége MTA VEAB tud. ülés 1994. 05. 27. Veszprém.
Fábián Éva
Az alkémiától a laboratóriumig. Lombik-Reaktor Hírlevél 1994. nyár-ősz.
Analitikai eszközök a múzeumban. MTESZ, 1994.
Magyar Nagylexikon 2. köt. 1994. cikkszóírás, gyűjtés.
Dr. Szathmáry László munkássága és hagyatéka az MVM gyűjteményében. MTESZ tud. ülés 1994. 21-22. Bp.
Fábián Éva (szerkesztő)
A Thury-vár mint a Nemzeti Örökség része. MVM kiadvány 24. füz. 2. kiadás, 1994. 51 p.
Próder István - Kovács Gy. István
A magyar vegyipar az 1873. évi bécsi világkiállításon MKE Kémia és Vegyipartörténeti Szakosztály tud. ülés, 1994. 05. 12. Várpalota, MVM.
Próder István
Évfordulónaptár, 1994. - Magyar vonatkozású kémia- és vegyipar-történeti évfordulók. Magyar Kémikusok Lapja, 49. 25-29. p.
Magyar Életrajzi Lexikon (1978-1991). Akadémiai Kiadó, Bp. 1994. Életrajzok írása.
A Magyar Vegyészeti Múzeum dokumentációs anyagának gyűjteményeiről. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből, 1993. 90-93. p.
Thury vár mint a Nemzeti Örökség része. MVM Kiadványa, 24. Fordítás: angol, német.
Kovács Gy. István - Próder István - Fábián Éva
Changing Chemical Industry, Changing Museum. Előadás a Budapesti Műszaki Egyetemen 1994. aug. 28-31. között rendezett nemzetközi konferencián. (European Association for the Study of Science and Technology; EASSI rendezésében: Természettudományok, technika és változás).
Próder István - Kovács Gy. István - Fábián Éva
Változó vegyipar - változó múzeum. MTESZ tud. ülés 1994. nov. 21-22. Bp.
1993
Kovács Gy. István - Gergelyffy András - Kiss Tamás
A Thury-vár, mint a Nemzeti Örökség része. MVM Kiadvány 24. füz. 1993. 51. p.
István Gy. Kovács - István Próder
Versuche zur Synthesebenzinherstellung in Ungarn in den 1930-er Jahren, Technikatörténeti Szemle 1992. 161-164. p.
Próder István - Kovács Gy. István
A magyar vegyipar az 1873. évi bécsi világkiállításon. MKL, XLVIII. évf. 5. sz. 211-215. p.
Kovács Gy. István
Arcképavató ünnepség a Magyar Vegyészeti Múzeumban. Richter Hírek XXXIV. évf. 13. sz. 1993. jún.; Nitrokémia XXI. évf. 6. sz. 1993.
Magyar Nagylexikon 1. köt. A-A.m. Ak. Kiadó, Bp. 1993. cikkszóírás, gyűjtés.
Fábián Éva
Die erste städtische Azetylenstrassenbeleuchtung in Ungarn. Technikatörténeti Szemle, 19. 1992. 136-139. p.
100 éve kezdődött a termelés a Hungária Műtrágya- és Kénsavgyárban. MKL, 48. évf. 2.sz. 1993.66-70. p.
Harmincéves a Magyar Vegyészeti Múzeum. Vegyiművek, a Budapesti Vegyiművek dolgozóinak lapja 23. évf. 1993. 8-10. sz.
Analitikai eszközök a múzeumban. Kézirat.
Magyar Nagylexikon 1. köt. A-A.m. Ak. Kiadó, Bp. 1993. cikkszóírás, gyűjtés.
Fábián Éva (szerkesztő)
A Thury-vár, mint a Nemzeti Örökség része. MVM kiadvány, 24.
1992
Kovács Gy. István
Arcképavató ünnepség és kamarakiállítás a Magyar Vegyészeti Múzeumban. MKL, 1992/1.
Kovács Gy. István - P. Nagy Sándor
Magyar Vegyészeti Múzeum, Várpalota TKM Kiskönyvtára 192. 1992. jún.
Kovács Gy. István (társszerző, szerkesztő)
A magyar vegyészet arcképcsarnoka III. Várpalota, 1992. A Magyar Vegyészeti Múzeum kiadványai, 23.
Kovács Gy. István
"Ipar a környezetvédelemért" c. állandó kiállítás ismertetése. Napló, 1992. 05.; BVM Lapja XXII. évf. 5. sz. 1992. 05.; Chinoin XXXIII. évf. 6. sz. 1992. 06.; EGIS Hírlap XXV. évf. 11. sz. 1992. 05.; Nitrokémia XX. évf. 4. sz. 1992. 06.; Vegyipari Dolgozó XXXVI. évf. 5. sz. 1992. 07.; Richter Hírek XXXIII. évf. 12. sz. 1992. 06.; Pannonplast XIV. évf. 4. sz. 1992. 08.
Fábián Éva (társszerző)
A magyar vegyészet arcképcsarnoka III. Várpalota, 1992. A Magyar Vegyészeti Múzeum kiadványai 23.
Schay Géza (1900-1991) élettörténetének és munkásságának bemutatása. Kiállítás forgatókönyvének elkészítése.
100 éve kezdődött a termelés a Hungária Műtrágya- és Kénsavgyárban c. cikk kéziratának összeállítása. (Elfogadva MKL, 1993. 2. sz.-ban való közlésre).
Próder István
Évfordulónaptár, 1992. - Magyar vonatkozású kémia- és vegyipar-történeti évfordulók. Magyar Kémikusok Lapja, 47. 1. sz. 18-22. p.
Műanyag kísérleti üzem az 1920-as években, az Isola Művek Rt. Magyar Kémikusok Lapja, 47. 9.sz.400. p.
70 éve épült fel a váci Forte gyár. Magyar Kémikusok Lapja 47. 10. sz. 440. p.
Próder István (társszerző)
A magyar vegyészet arcképcsarnoka III. Várpalota, 1992. A Magyar Vegyészeti Múzeum kiadványai 23.
Kovács Gy. István - Fábián Éva - Próder István
A környezetvédelem történelmi előzményei a magyar vegyipar fejlődési folyamatában II. (részjelentés). Várpalota, 1992. (OTKA téma).
1991
Kovács Gy. István - Tóth János
Tárgyi emlékek Varga Józsefről szakmúzeumainkban. MKL. 1991. XLVI. évf. 5. sz.
Kovács Gy. István
Alapítványi Múzeum Várpalotán. Felhívás a magyar vegyész társadalomhoz. Veszprém Megyei Napló, 1991. 01. 24.; EGIS Hírlap XXIV. évf. 22. 1991. 01. 22.; MAVESZ tájékoztató 1991. jan.; Kőbányai Gyógyszergyár XXXIII. évf. 3. sz. 1991.febr.6.; Vegyipari Dolgozó XXXV. évf. 1. sz. 1991. jan.-febr.; Nitrokémia XIX. évf. 3. sz. 1991. febr.; MKL XLV. évf. 4. sz. 1991. ápr.; Pannonplast XIII. évf. 3. sz. 1991. márc.
Kovács Gy. István
Két időszakos kiállítással ismét megnyílt az MVM.; Pannonplast XIII. évf. 4. sz. 1991. ápr.; DKV Dolg. Lapja XVII. évf. 5. sz. 1991. máj.; MAVESZ Táj. 1991/3. 1991. ápr.; EGIS Hírlap XXIV. évf. 8. sz. 1991. ápr.; NITROKÉMIA XIV. évf. 8. sz. 1991. ápr.; MKL XLVI. évf. 6. sz. 1991. jún.; Chinoin XXXII. évf. 4. sz. 1991. ápr.; Chinoin XXXII. évf. 6. sz. 1991. jún., VDSZ XXXV. évf. 3. sz. 1991. ápr.; Borsodi Vegyész XXVII. évf. 14. sz. 1991. ápr.; Richter Hírek XXXII. évf. 8. sz. 1991. ápr.
Az ipari környezetkárosítás története. MAVESZ Táj. 1991/3., 1991/4.
Arcképavató ünnepség és kamarakiállítás. Richter Hírek XXXXII. évf. 22. sz. 1991. nov.; Chinoin XXXII. évf. 11. sz. 1991. nov.; Napló XLVII. évf. 254. sz. 1991. okt. 30.
Fábián Éva
Varga József. Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1991-ben. MTESZ Bp. 1990. 202-205. p.
Próder István
Évfordulónaptár, 1991. - Magyar vonatkozású kémia- és vegyipartörténeti évfordulók. Magyar Kémikusok Lapja 46. 1. sz. 18-22. p.
1990
Kovács Gy. István
Négy évtized a vegyipar szolgálatában (Negyven éves a NEVIKI); CAOLA Híradó 25. évf. 81. sz. 1989. IV. évf.; VDSZ Lapja XXXIII. évf. 11-12. sz. 1989. nov.-dec.; NITROKÉMIA XVII. évf. 22-3. sz. 1989. dec.; CHINOIN XXXI. évf. 1. sz. 1990. jan.; LOMBIK XIV. évf. 6. sz. ÉVM Bp., 1989. dec.; VEGYIMŰVEK XX. évf. 8. sz. 1990. ápr.
"A Magyar Vegyipar kialakulása a 19. századig" (Újra rendezett kiállítás a Magyar Vegyészeti Múzeum). MKL. XLIV. évf. 11. sz. 1989.
A kezdetektől a 19. századig. Vegyiművek XIX. évf. 25. sz. 1989. dec.
A vegyészet múzeuma. A mérleg történetéből. MOTIM XXIII. évf. 4. sz. 1990. ápr.
Ismét megnyílt a Magyar Vegyészeti Múzeum. EGIS Híradó XXIII. évf. 8. sz. 1990. ápr.; DKV Dolgozók Lapja XVI. évf. 3. sz. 1990. ápr.; PANNONPLAST Híradó XII. évf. 4. sz.; Kőbányai Gyógyszer XXXI. évf. 7. sz. 1990. máj.; VVE 1990. júl. 5. sz.
Mérleg-tárlat. Budapesti Vegyiművek XX. évf. 10. sz. 1990. máj.
Vállalkozás és bemutatás. NAPLÓ, 1990. ápr.; NITROKÉMIA, XVIII. évf. 7. sz. 1990. ápr.
Fábián Éva
A Magyar Mérnök- és Építész Egylet Vegyészmérnöki szakosztályának története 1906-1944-ig. NEVIKI Közleményei 19. köt. 1989. 145-150. p.
Varga József (1891-1956), OLAJPRESS 90084. SZKFI-ben Varga mellszobor ünnepélyes avatására szórólapként.
Fábián Éva - Kovács Gy. István
A környezetsavasodás történelmi előzményei. Környezetünk savasodása. Országos Konferencia Balatonfüred 1990. nov. 14-16. Előadás ismertetők.
Próder István
Évfordulónaptár, 1990. - Magyar vonatkozású kémia- és vegyipartörténeti évfordulók. Magyar Kémikusok Lapja 45. 1990. 1. sz. 2-7. p.
Kovács Gy. István - Próder István
Adatok a magyar gázgyártás történetéből. NEVIKI Közleményei, 1989. 19. 151-161. p.
1989
Kovács Gy. István
A korrózió elleni harc hazai úttörője: Bácskai Gyula (1920-1973). Horizont, 4. (1988) 4. sz. 27-30. p.
Negyvenéves a NEVIKI (Négy évtized a vegyipar szolgálatában.) Leninvárosi Krónika, VII. évf. 47.
Négy évtized a vegyipar szolgálatában. NEVIKI születésnap. Kőbányai Gyógyszer XXX. évf. 23. sz. 6. p.; Borsodi Vegyész. XXVI. évf. 24. sz. 12. 13.; EGIS Híradó. XXI. évf. 24. sz. 11. 28.
Fábián Éva
Új kiállítás a vegyipari múzeumban. Leninvárosi Krónika. 7. évf. 34. sz. 5. p.
Újdonságok a múzeumban. A magyar vegyipar kialakulása a 19. századig. Borsodi Vegyész, 26. évf. 32. sz. 5. p.
Várpalotai Vegyészeti Múzeum. Új kémiatörténeti kiállítás. EGIS Hírlap. 21. évf. 18. sz. 3. p.
"A magyar vegyipar kialakulása a 19. századig". DKV Dolgozók Lapja, 15. évf. 7-8. sz. 22. p.
Próder István
Évfordulónaptár, 1989. - Magyar vonatkozású kémia- és vegyipartörténeti évfordulók. Magyar Kémikusok Lapja, 44. 1989. 1. sz. 36-39. p.
1988
Kovács Gy. István
A Magyar Vegyészeti Múzeum gyűjteményeiből (Retroil fáradt olaj regeneráló berendezés). A Nehézvegyipari Kutató Intézet Közleményei 18. 279-285. p.
KORACH MÓR (1888-1975). Horizont, 16, 2. sz. 30-31. p.
Kovács Gy István - Kotsits Levente
Szénhidrogének adszorpciós kinetikája zeolitokon szorpcióval előidézett felületi gátlás esetén. (Hazai természetes zeolitok kutatása és felhasználása II. 147-158.)
Kovács Gy. István - P. Nagy Sándor - Próder István
A szénkéneggyártás magyarországi története. Magyar Kémikusok Lapja 43. 11. sz.
Fábián Éva
Magyar vegyészek az iparegészségügy szolgálatában a két világháború között.
MMÉE vegyészmérnöki szakosztálya története 1906-1944. NEVIKI megjelentetésre leadva.
P. Nagy Sándor
Az alkímiától a csúcstechnológiáig. Borsodi Vegyész, 1987. 24. nov. 26., 3. p.
Selejtezésből muzeális tárgyak. Péti Munkás, 1987. 17. dec., 6. p.
Műszaki-, természettudományi évfordulók. Horizont, 1987. 15. 14. sz. 30-34. p.
Negyedszázados a Magyar Vegyészeti Múzeum. Egyetemünk, 1987. 31. 14. sz. dec. 29., 3. p.; Kőbányai Gyógyszer. 1987. 28. 24. sz. dec. 8., 4. p.; MOTIM, 1987. 19. 12. sz., 2. p.; EGIS Hírlap, 1987. 20. 25. sz) dec. 15., 2. p.; Hungalu-Bauxitkutató, 1987. 8. 12. sz., 3. p.
Próder István
Veszprém megyei kémia- és vegyipartörténeti évfordulók, 1988.Horizont, Veszprém Megyei Közművelődési Tájékoztató 15. 4. sz. 35. p.
Közreműködés az "Évfordulóink a műszaki- és természettudományokban 1988". c. MTESZ kiadvány összeállításában.
Évfordulónaptár, 1988. Magyar vonatkozású kémia- és vegyipar-történeti évfordulók. Magyar Kémikusok Lapja, 43. 1. sz. 34. p.
1987
Kovács Gy. István
A szénkéneggyártás hazai története (1880-1969). A Nehézvegyipari Kutató Intézet Közleményei 17. 1986. 251-259. p.
Varga József (1891-1956). A magyar szénhidrogénipar nagyjai I. 47-51. p. Magyar Olajipari Múzeum, Múzeumi Közlemények 3. Zalaegerszeg, 1987.
Próder István
Közreműködés az évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1987. c. MTESZ kiadvány összeállításában.
Évfordulónaptár, 1987. Magyar vonatkozású kémia- és vegyipartörténeti évfordulók. Magyar Kémikusok Lapja, 42, 2. sz. 70-74. p.
Egy amalgámozó technológia Magyarországon 1786-ban. A Nehézvegyipari Kutató Intézet Közleményei 17, 261-269. p. (1986).
P. Nagy Sándor
A vas foszfátozásának története. Korróziós Figyelő, 1987. 27, 18-20. p.
Korróziós Múzeum. Korróziós Figyelő, 1987. 27, 50. p.
1986
Károlyi József
A műbenzingyártás története. Magyar Vegyészeti Múzeum kiadványa 21. Várpalota, 1985. 65 p.
Kovács Gy. István - Fábián Éva
A Magyar Hydrobenzin RT. története. NEVIKI Közl. 1985. 11-16. p.
1985
Kovács Gy. István
"Varga Józsefre emlékezve". Egyetemünk, VVE XXVI. évf. 16., 2. p. (1984. november 2.)
"50 éve létesült Pétfürdőn az első magyar műbenzingyár". Kőolaj és Földgáz 18. /118/ évf. 5. 158. p. (1985. május).
"Aus Forschung und Industrie". Chem. Techn. 37. Ig., Heft 6. június 1985.
"50 éve kezdődött meg Pétfürdőn a műbenzin előállítása". Vegyipari Dolgozó XXIX. évf. 1. sz. 6. p.
Kovács Gy. István - Fábián Éva
"A Magyar Hydrobenzin RT. története". Tudománytörténet-, Technikatörténet, 3. évf. MTESZ 1985. 191. p.
Fábián Éva
"Dr. Gáspár Margit, a magyar kémiai irodalom bibliográfiájának megteremtője". Tudománytörténet-, Technikatörténet, 2. évf. MTESZ, 1984. 143-147. p.
"A tudományteremtő kémikus". Emlékezés Buzágh Aladárra. Napló, 1985.okt.27. 6. p.
Dr. Gáspár Margit, the founder of the Bibliography of Hungarian Chemical Literature. International Conference on the Role of Women in the History of Science, Technology and Medicine in the 19th and 20th C. Proceedings Volume II. 22-31. p. Veszprém, aug. 15-19. 1983.
Próder István
"150 éve született Than Károly" Egyetemünk 27. évf. 1. sz. (1985). Közreműködés az "Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1985" c. kiadvány összeállításában. MTESZ, Bp. (1984).
"Évfordulónaptár, 1985. - Magyar vonatkozású kémia- és vegyipartörténeti évfordulók". Magyar Kémikusok Lapja, 40. 31-34. p.
"75 éve jelent meg a Magyar Chemikusok Lapja". Magyar Kémikusok Lapja, 40. 135-140. p.
P. Nagy Sándor
"Tájak-Korok-Múzeumok" Várpalota, Magyar Vegyészeti Múzeum. 16 p.
Fábián Éva - Kovács Gy. István - P. Nagy Sándor - Próder István
"Szemelvények a korróziós ismeretek történetéből". Magyar Vegyészeti Múzeum kiadványa, 1985. 43 p.
1984
Fábián Éva
Dr. Margit Gáspár, the Founder of the Bibliography of Hungarian Chemical Literature.
International Conference on the Role of Women in the History of Science, Technology and Medicine in the 19 and 20 C. Proceedings Volume II. Veszprém, August 15-19. 1983. 22-31. p.
Kovács Gy. István
"50 éve létesült Péten az első magyar műbenzingyár". Napló, 1984. okt. 10., 3. p.
"Varga Józsefre emlékezve". Egyetemünk (VVE Lapja) 26. 16.sz. 2.p. (1984. november 2.)
P. Nagy Sándor
Freund Mihály akadémikusra emlékeztek Várpalotán. Emlékkiállítás a Magyar Vegyészeti Múzeumban. Egyetemünk (VVE Lapja) 26. 17. sz. 2. p.
Másfél száz éve született I. D. Mengyelejev, a periódusos rendszer megalkotója. Egyetemünk (VVE Lapja) 26. 4. sz. 2. p.
Próder István
Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1984. Magyar vonatkozású kémiai és vegyipartörténeti évfordulók szolgáltatásával. MTESZ Kiad. 1983. december.
Évfordulónaptár, 1984. - Magyar vonatkozású kémiai és vegyipartörténeti évfordulók. Magyar Kémikusok Lapja 39. 1. sz. 19-21. p.
1983
Költő László
Évfordulónaptár, 1983. - Magyar vonatkozású kémia- és vegyipartörténeti évfordulók. Magyar Kémikusok Lapja, 1983. 1. sz. 36-38. p.
P. Nagy Sándor
A tihanyi levendula története. - Emlékezés Bittera Gyulára, a hazai illóolajipar megteremtője, születésének 90. évfordulóján. Napló, 1983. márc. 5., 6. p.
Próder István
Than Károly a kémiai tudományok nagy művelője. Megemlékezés halálának 75. évfordulója alkalmából. Napló, 1983. aug. 3., 4. p.
1982
Költő László
Évfordulónaptár, 1982. - Magyar vonatkozású kémia- és vegyipartörténeti évfordulók. Magyar Kémikusok Lapja 37, 1. sz. 41-43. p.
Fábián Éva
100 éves az első magyar nyelvű folyóirat, a "Vegytani Lapok". Magyar Kémikusok Lapja 37, 9.sz. 412- 414. p.
1981
Költő László
Évfordulónaptár, 1981. - Magyar vonatkozású kémia- és vegyipartörténeti évfordulók. Magyar Kémikusok Lapja 36, 1. sz. 33-35. p.
1980
Fábián Éva
A kémiai talajjavítás kezdete hazánkban. (A természettudományok és a technika fejlődésének kérdései Közép-Európában 1848-1918. között c. konferencia előadásai.) 51-51. p. MTESZ, Bp. 1980.
Költő László
Évfordulónaptár, 1980. - Magyar vonatkozású kémia- és vegyipartörténeti évfordulók. Magyar Kémikusok Lapja 35, 1. sz. 41-43. p.
P. Nagy Sándor
A magyar gyógyszeripar kezdetei. (A természettudományok és a technika fejlődésének kérdései Közép-Európában 1848-1918. között c. konferencia előadásai.) 138-139. p. MTESZ, Bp. 1980.
Táplányi Endre
A pirotechnika és a pirotechnikai ipar története. Magyar Vegyészeti Múzeum kiadványai 20. Várpalota, 1980.
Szőkefalvi Nagy Zoltán
A dualizmus korának egyik legjellegzetesebb magyar kémikusa: Fabinyi Rudolf (1849-1920). (A természettudományok és a technika fejlődésének kérdései Közép-Európában 1848-1918. között c. konferencia előadásai.) 169-170. p. MTESZ, Bp. 1980.
100 éve született Bodrossi Lajos, a kémia kiváló oktatója és művelője. Magyar Kémikusok Lapja, 35, 1. sz. 39-40. p.
Magyar kémiai Nobel-díjasok. Középiskolai Kémiai Lapok, 7, 4. sz. 127-128. p.
Százötven éve született Say Móric vegyészakadémikus. MTA Kémiai Közlöny, 54, 1-5. p.
Az első magyar kémiatörténész, Szathmáry László (1880-1944).
1979
Mészáros Vince
Magyar Vegyészeti Múzeum füzetei 16. A fényképezés kezdeti korszaka Magyarországon, Várpalota, 1977. 59 p.
1978
Költő László
Évfordulónaptár, 1978. - Magyar vonatkozású kémia- és vegyipartörténeti évfordulók. Magyar Kémikusok Lapja, 33, 2-3. sz. 121-22. p.
P. Nagy Sándor
Adatok az inhibitoros korrózió elleni védelem történetéhez. Korróziós Figyelő, 18, 4. sz. 132-133. p.
P. Nagy Sándor (társszerző)
A 100 munkásnál többet foglalkoztató Veszprém megyei üzemek állami kezelésbevétele. SZMT kiadvány, Veszprém, 26 p.
P. Nagy Sándor
30 éve a nép tulajdonában: Peremartoni Vegyipari Vállalat. Napló, 1978. nov. 3., 3. p.
Szőkefalvi Nagy Zoltán
Osztrák katonakórházak Erdélyben 1807-ben. Orvosi Hetilap, 1978. 1109-1112. p.
Humphry Davy születésének 200. évfordulójára. Magyar Kémikusok Lapja, 33, 414-416. p.
A bányászok megmentője. Kétszáz éve született H. Davy. Népújság, 1978. dec. 14., 5. p.
Magyar Vegyészeti Múzeum füzetei 18. Három akadémikus reáliskolai kémiatanár: Preysz, Say, Hankó
1977
Móra László
Pfeifer Ignác élete és munkássága. Magyar Vegyészeti Múzeum.
Szőkefalvi Nagy Zoltán
Magyar Vegyészeti Múzeum füzetei 15. Lengyel Béla (1844-1913).
1976
Költő László
Magyar vonatkozású kémiatörténeti és vegyipari évfordulók. Magyar Kémikusok Lapja 31, 6. sz. 316-317. p.
P. Nagy Sándor
150 éves korróziós gázöngyújtó. Korróziós Figyelő 16, 4. sz. 169. p.
Szőkefalvi Nagy Zoltán
Adalékok a salétromossav kémhatásához. Magyar Kémikusok Lapja 31, 3. sz. 155-156. p.
Ilosvay Lajos. Magyar Vegyészeti Múzeum 13. kiadványa, Várpalota. 108 p.
A falepárlás múltja hazánkban. Várpalota, 26 p.
1975
Szőkefalvi Nagy Zoltán
Magyar Vegyészeti Múzeum füzetei 11. Acetilénes közvilágítás hazánkban 1897-1912.
Szekér Gyula
Magyar Vegyészeti Múzeum füzetei 12. A magyar vegyipar három évtizedes fejlődése 1945-1975.
P. Nagy Sándor
A műemlékvédelem időszerű kérdései. Korróziós Figyelő, 15, 30-33. p.
A Magyar Vegyészeti Múzeum. Technikatörténeti Szemle 7. 207-220. p.
1972
Szőkefalvi Nagy Zoltán - Fábián Éva
A várpalotai Magyar Vegyészeti Múzeum.
1971
Holló János - Szabadváry Ferenc
A Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki karának története.
1970
Szabadváry Ferenc - Szőkefalvi Nagy Zoltán
A magyar vegyészet arcképcsarnoka.
Szekér Gyula
A magyar vegyipar 25 éve
Ötvös Dániel
A Magyar Vegyészeti Múzeum vándorkiállítás.
1969
Szőkefalvi Nagy Zoltán
Ajánló bibliográfia a magyarországi vegyészet történetének tanulmányozásához.
1968
Szőkefalvi Nagy Zoltán
A kémiai elemek és néhány fontos vegyület elnevezései (1745-1842)
1967
Ötvös Dániel
Metszetek és képek a vegyészet történetéből XI-XVI. sz.
Metszetek és képek a vegyészet történetéből XVII-XVIII. sz.
1966
Szabadváry Ferenc - Szekeres Gábor
A Magyar Vegyészeti Múzeum terveiről. MKL, 21 627-632. p.